EMPRESA

Des de fa anys MRT es dedica a la manipulació i fabricació de filtres d’aire. La seva filosofia és oferir una gran qualitat de servei, per a això es duen a terme controls rigorosíssims de la matèria primera, cadena de producció i distribució dels productes.

MRT està al servei dels fabricants i majoristes comercials, als quals els pot oferir una àmplia gamma de productes de diferents aplicacions: De baixa, mitjana, alta i molt alta eficàcia, per a cobrir qualsevol necessitat sorgida.

No en va cal remarcar que per a MRT no és un problema la fabricació de mesures i amples especials, ja que amb la seva dilatada experiència ha aconseguit produir filtres de diferents mesures i característiques tècniques sol·licitades pel client.